unsplash-logoMatthew Hamilton

AGENDA - Vägledarträffen Göteborg 16/10-18

08:30 Frukostmingel

09:00 Studentum & gymnasium.se hälsar välkomna

09:10 Utbildningscenter Autism

10:00 Newton

10:25 Fika

10:40 Ungdomsbarometern

11:30 Dagen avslutas


Maria-Weiselius-.jpg

Utbildningscenter Autism

Maria Weiselius från Utbildningscenter Autism föreläser som hur du som vägledare kan känna igen signaler på att en elev har AST - autismspektrumtillstånd - och ger tips på hur du kan ge stöd och bemötande till dessa elever i din yrkesroll.


Foto Anders Carlson Newton_.jpg

Newton

Anders Carlson från Newton berättar om deras syn på kompetensutveckling och individers olikheter

- entreprenörskap och färdighetsträning
- särskilt pedagogiskt stöd
- hjälp till självhjälp
- samarbeten med och för samhället


sofie+urban.jpg

Ungdomsbarometern

Sofie Jonsson och Urban Hoffman från Ungdomsbarometern kommer och talar om dagens unga - vad som utmärker dem jämfört med andra generationer och hur de navigerar i dagens informationssamhälle. Baserat på Ungdomsbarometerns gedigna undersökningar och statistik närmar vi oss svaret på frågan: "information overload eller enklare än någonsin"?”


hitta hit!

Vägledarträffen, hösten 2018 kommer äga rum i Svenska Mässan Mässans gata 24.