unsplash-logoMatthew Hamilton

AGENDA

Vägledarträffen Göteborg 17 maj 2019

08.00 dropin frukost /mingel / anmälan

08.30 Studentum och gymnasium.se hälsar välkomna

08.40 Beatrice Brettmar och Eleonora Jevrell om alternativt urval

09.05 Ewa Ekman och Lena Hammersberg, Göteborgs Tekniska College om att möta industrins kompetensbehov

09.30 Fika

09.50 Jämställt föreläsning + workshop om jämställdhet och normkritik

11.50 Dagen avslutas


Mer om föreläsarna

EN SKOLA FÖR ALLA – VÄRDEGRUND OCH NORMKRITIK I PRAKTIKEN

En föreläsning där teori kring begreppen inom värdegrundsarbetet varvas med övningar och diskussioner. Ex. “Hur blir normkritik och värdegrundsarbetet en del av skolans vardag?” samt “Hur kan vi skapa fler möjligheter för elever både i skolan
och för framtiden?”.


Så jobbar Göteborgs Tekniska College för att möta industrins kompetensbehov

Göteborgs Tekniska College är resultatet av ett unikt samarbete mellan näringsliv och kommun. Bolaget ägs gemensamt av Volvo Group och Volvo Cars tillsammans med Göteborgs Stad och erbjuder såväl gymnasiala som eftergymnasiala utbildningar. Ta chansen och lyssna till skolans VD/rektor Ewa Ekman och gymnasieskolans biträdande rektor Lena Hammersberg som berättar om industrins framtida kompetenser och hur skolan arbetar för att möta dessa.

eleonora-bea.jpg

Alternativt urval - ett kunskapshål

En föreläsning där Eleonora Jevrell från gymnasium.se och Beatrice Brettmar från Studentum.se berättar om den nya informationssidan Alternativt urval som tagits fram på Studentum.se. Alternativt urval är den tredje lite mer okända urvalsgruppen som är ett alternativ till betyg och högskoleprov när det gäller att komma in på universitet och högskola. Det finns ett stort kunskapshål kring alternativt urval och många blivande studenter känner inte till att det finns. Detta vill vi på gymnasium.se och studentum.se gärna ändra på!


hitta hit!

Lisebergs Wärdshus Örgrytevägen 5

402 22 Göteborg.