unsplash-logoMatthew Hamilton

AGENDA

Vägledarträffen Göteborg 24 oktober 2019

08.00 dropin frukost /mingel / anmälan

08.30 Studentum och gymnasium.se hälsar välkomna

08.40 Talare meddelas senare

09.05 Ljungskile Folkhögskola

09.30 Fika

09.50 CSN - Centrala Studiestödsnämnden om sitt arbete med att göra studier möjligt

11.50 Dagen avslutas


Mer om föreläsarna

CSN_Logo_Röd.png

CSN

Centrala Studiestödsnämnden blir aktuellt för den som studerar eller vårdnadshavare till studerande som fyllt 16 år och påbörjat en gymnasial utbildning, men även den som jobbar på gymnasieskola då rapportering till CSN om en studerandes uppgifter sker varje läsår.

CSN har hand om utbetalningar av studiebidrag, extra tillägg, lärlingsersättning och inackorderingstillägg. CSN har även hand om ärenden som gäller studerande som har ogiltig frånvaro där utredning kring rätten till studiehjälp kan bli aktuell.

Ni kommer få höra vilka vi är, vad vi jobbar med och hur vi gör det och även målet vi alla har – att göra studier möjligt!


hitta hit!

Lisebergs Wärdshus Örgrytevägen 5

402 22 Göteborg.