unsplash-logoEye for Ebony

agenda

Vägledarträffen Malmö 16 maj 2019

08.00 Dropin frukost /mingel / anmälan

08.30 Studentum och gymnasium.se hälsar välkomna

08.40 Hermods om Praktik på Yrkeshögskolan- LIA- Lärande i arbete

09.05 Newton om yrkeshögskolan och särskilt stöd

09.30 Fika

09.50 Jämställt föreläsning + workshop om jämställdhet och normkritik

11.50 Dagen avslutas


mer om föreläsarna

EN SKOLA FÖR ALLA – VÄRDEGRUND OCH NORMKRITIK I PRAKTIKEN

En föreläsning där teori kring begreppen inom värdegrundsarbetet varvas med övningar och diskussioner. Ex. “Hur blir normkritik och värdegrundsarbetet en del av skolans vardag?” samt “Hur kan vi skapa fler möjligheter för elever både i skolan
och för framtiden?”.


Praktik på Yrkeshögskolan- LIA- Lärande i arbete

Ca 30% av en Yrkeshögskoleutbildning utgörs av LIA och då det är den största kursen på de flesta utbildningar vill vi lyfta fram den och titta närmare på vad som utmärker LIAn.


Särskilt stöd

Anders Carlson, grundare och VD för Newton, föreläser om yrkeshögskolan som utbildningsform, och särskilt stöd under utbildningen.


hitta hit!

Vårens Vägledarträff i Malmö kommer hållas i STUDIO Meetingpoints lokaler på Nordenskiöldsgatan 24 i Västra hamnen.