Vägledarträffen Stockholm 11 oktober 2019

08.00 dropin frukost /mingel / anmälan

08.30 Studentum och gymnasium.se hälsar välkomna

08.40 Frida Svensson, student vid SLU Uppsala, ambassadör för Jobba grönt berättar om möjligheter inom de gröna näringarna

09.05 Lillsveds Idrottsfolkhögskola

09.30 Fika

09.50 CSN - Centrala Studiestödsnämnden om sitt arbete med att göra studier möjligt

11.50 Dagen avslutas


Mer Om Föreläsarna

Vilka är de gröna näringarna och hur kan du som syv arbeta med jobba grönts material?

Jobba grönt är ett kompetensförsörjningsprojekt som drivs av Lantbrukarnas Riksförbund, LRF och Gröna arbetsgivare. Frida Svensson är student vid SLU Uppsala och ambassadör för Jobba grönt. Hon kommer att tala om vad de gröna näringarna är, varför de är viktiga samt vilka möjligheter som finns. Frida berättar om hur Jobba grönt arbetar med ambassadörer men framförallt hur SYV:ar kan använda materialet i sina dagliga arbeten.

Lillsved fhsk png.png

Lillsveds idrottsfolkhögskola

Vad finns det för möjligheter för de som brinner för idrott, hälsa och friskvård? Lillsveds Idrottsfolkhögskola delar med sig av sina erfarenheter av att hjälpa studenter att bli klara med gymnasiet och uppnå gymnasiebehörighet, som ett alternativ till VUX/Komuvx. Samt utbildningar med yrkesutgång, för dem som vill satsa på ett yrke där de jobbar med människor.


CSN

Centrala Studiestödsnämnden blir aktuellt för den som studerar eller vårdnadshavare till studerande som fyllt 16 år och påbörjat en gymnasial utbildning, men även den som jobbar på gymnasieskola då rapportering till CSN om en studerandes uppgifter sker varje läsår.

CSN har hand om utbetalningar av studiebidrag, extra tillägg, lärlingsersättning och inackorderingstillägg. CSN har även hand om ärenden som gäller studerande som har ogiltig frånvaro där utredning kring rätten till studiehjälp kan bli aktuell.

Ni kommer få höra vilka vi är, vad vi jobbar med och hur vi gör det och även målet vi alla har – att göra studier möjligt!


hitta till vägledarträffen!

Välkommen till Bryggarsalen - en centralt belägen konferens- och festlokal på Norrtullsgatan 12N, vid Odenplan.