Agenda - Vägledarträffen Stockholm, mars 2018

Mia Lindberg delade med sig av sina erfarenheter kring bemötande av okända och nyanlända i sin yrkesroll som studie- och yrkesvägledare.

09:00 –SKL:s Annika Agélii Genlott berättar om den nationella handlingsplan för skolans digitalisering som tas fram av SKL i samarbete med regeringen och Skolverket samt i bred samverkan med skolväsendet.
Åsa Bengtsson, utredare på SKLs utbildningssektion, ger en kort rapport från studie-och yrkesvägledningsutredningen samt berättar om en aktuell satsning från SKL med fokus på att motverka könstraditionella studieval. 

09:30 - ”Så lockar vi tjejer till Teknikprogrammet” – Skanskagymnasiets Hanna Wendeler berättar om skolans och företagets arbete med etikfrågor, värderingar och likabehandling.

10.00 - Fika

10:15 – ”Vägledning för okända och nyanlända” – en betraktelse kring det vägledande samtalet och berättelsens betydelse i möten med det främmande och okända. Föreläsning med Mia Lindberg, studie- och karriärvägledare med fil. mag i pedagogik och 30 års erfarenhet av vägledning i en mångfald av sammanhang. 

11.15 – ”Generation Z – multitaskande, otåliga och källkritiska”gymnasium.se och studentum.se om målgruppen och hur de använder våra plattformar.

12:00 – Dagen avslutas, goodiebag!