Vägledarträffen oktober 2018

Höstens Vägledarträffar ägde rum i Stockholm, Göteborg och Malmö och bjöd på inspiration, ny kunskap och spännande diskussioner!

I Stockholm höll vi till i Bryggarsalen vid Odenplan och lyssnade till tre olika föreläsare - Maria Weiselius från Utbildningscenter Autism, Annelee Bergstrand från Yrkesplugget och Ulrik Hoffman från Ungdomsbarometern.

Maria Weiselius från Utbildningscenter Autism pratade om hur du som vägledare kan känna igen signaler på att en elev har AST - autismspektrumtillstånd - och gav konkreta tips på hur du kan bemöta dessa elever. Maria föreläste även på Vägledarträffen i Göteborg och Malmö. Läs mer om Marias föreläsning nedan!

Under sin föreläsning berättade Annelee Bergstrand bland annat hur de jobbar i samverkan med 30 kommuner i regionen om de olika transport-utbildningarna som de ger.

Vägledarträffen i Göteborg arrangerades på Svenska mässan och bestod av tre föreläsningar. Anders Carlson från Newton berättade om berättar skolans syn på kompetensutveckling och individers olikheter. Sofie Jonsson från Ungdomsbarometern föreläste om ungdomars självbild, vanor, beteenden och vad som utmärker just den nuvarande ungdomsgenerationen. Maria Weiselius från Utbildningscenter Autism föreläste även här om elever med AST.

Till Vägledarträffen i Malmö kom även Sofie Jonsson och Maria Weiselius samt Anna Weinsjö från IHM Business School. Anna föreläste om reell kompetens och hur elever kan bli behöriga till yrkeshögskolan utan gymnasiebetyg. Läs mer om Annas föreläsning nedan!


vlt_autism.png

Utbildningscenter Autism

Tipsen som Maria tog upp under sin föreläsning var bland annat att det är viktigt att vara konkret och tydlig i sin kommunikation med elever som har autismspektrumtillstånd. Genom att anpassa sin kommunikation kan vägledaren och eleven tillsammans komma fram till olika typer av beslut gällande elevens utbildning. Att inte ställa för öppna frågor var en punkt Maria tog upp - det kan vara svårt att svara på en generell fråga som “Hur tycker du att det går i skolan?” medan en mer riktad fråga kan göra det lättare för eleven att svara.


vlt_ub.png

ungdomsbarometern

Ungdomsbarometern baserar sina rapporter på gedigen statistik och det var detta de presenterade på Vägledarträffen. De pratade bland annat om hur ungdomar beskriver sig själva med ord som ambitiös och positiv men också hur ungdomar knyter sig själva till olika identiteter som feminist och gamer.

Gällande gymnasievalet pratade Ungdomsbarometern om hur ungdomar gärna vill hålla alla dörrar öppna och att deras mål är att hitta en meningsfull sysselsättning i livet.


Yrkesplugget

Annelee Bergstrand, huvudman på Yrkesplugget AB, föreläste på Vägledarträffen i Stockholm och pratade både om skolans gymnasieutbildningar och yrkesvux. Annelee berättade bland annat hur de jobbar i samverkan med 30 kommuner i regionen om de olika transport-utbildningarna som de ger.

Annelee pratade också om Montorbranschcollege - en satsning av fordonsbranschen och facket för att möta behovet av yrkesförare på arbetsmarknaden.


vlt_newton.png

Newton

Anders Carlson från Newton föreläste på Vägledarträffen i Göteborg och berättade om berättar skolans syn på kompetensutveckling och individers olikheter.

Anders pratade bland annat om:

- entreprenörskap och färdighetsträning -
- särskilt pedagogiskt stöd -
- hjälp till självhjälp -
- samarbeten med och för samhället -


vlt_ihm.png

IHM Business school

Anna Weinsjö från IHM Business School kom till Vägledarträffen i Malmö och föreläste om behörighet till yrkeshögskolan med hjälp av reell kompetens.

Reell kompetens är den samlade faktiska kompetens som en individ har och kan bestå av både formell (betyg) och informell (annan) kompetens. Anna berättade hur IHM använder sig av kompetenskartläggning och ett behörighetsformulär för att kartlägga potentiella elevers behörighet.


Ett stort tack till alla studie- och yrkesvägledare som deltagit vid våra träffar - samt till de talare som bidragit med inspirerande föreläsningar.