Vägledarträffen Maj 2019

Vårens Vägledarträffar ägde rum i Stockholm, Malmö och Göteborg och många studie- och yrkesvägledare deltog i inspirerande och engagerande föreläsningar!

I Stockholm var vi tillbaka i Bryggarsalen med tre olika föreläsare: Yrkesplugget, Stensunds folkhögskola och organisationen Jämställt. Här hittar du mer information om de olika föreläsarna!

Yrkesplugget föreläser i Stockholm

Yrkesplugget pratade om vikten att se vilka behov som kommer att finnas på arbetsmarknaden i framtiden och hade en panel på scen med Annelee Bergstrand som moderator. Panelen pratade om att framtidens fordonsmekaniker behöver intresse av teknik, data och problemlösning snarare än praktiskt arbete med händerna.

Stensunds folkhögskola

Stensunds folkhögskola pratade om vilka alternativ som finns för olika alternativ om man inte klarar av gymnasiet och folkhögskolan som utbildningsform. De delade med sig om sina erfarenheter av att hjälpa elever uppnå gymnasiebehörighet och vilka olika yrkesutgångar som skolans utbildningar ger.

Jämställt

Jämställt engagerade besökarna i sin föreläsning och normkritik och värdegrundsarbete i skolan. Under föreläsningens gång fick besökarna svara på frågor, göra övningar och diskutera normer, fördomar och inkludering. Jämställt var även med och föreläste på Vägledarträffarna i Malmö och Göteborg.


MALMÖ

I Malmö höll vi till i Västra hamnen i en ny, större lokal! Tre olika föreläsare deltog: Hermods Yrkeshögskola, Newton och organisationen Jämställt.

Hermods Yrkeshögskola

Hermods Yrkeshögskola berättade om yrkeshögskolan möjligheter, om LIA (Lärande i Arbete) och hur det kan hjälpa studenter in på arbetsmarknaden så att de har ett jobb när de tar sin examen. De berättade även om företagens engagemang i yrkeshögskolan och de många fördelar som finns för studenterna när skolan jobbar nära arbetslivet.

Newton

Anders Carlson från Newton berättade om yrkeshögskolan som utbildningsform och vad som skiljer den åt från till exempel universitet och högskola. Anders berättade också om studenters möjlighet till särskilt stöd under yh-utbildningen och vilka vägar som en student kan få för att komma in på en Yh-utbildning.

Jämställt

Organisationen Jämställt var även med i Malmö och inspirerade med sin föreläsning och workshop om normkritik!


Göteborg

Vägledarträffen i Göteborg arrangerades i Värdshuset på Liseberg och där föreläste Göteborgs Tekniska College, men även våra egna kommunikatörer höll en föreläsning om alternativt urval. Läs mer om föreläsningarna nedan!

Göteborgs Tekniska College

Göteborgs Tekniska College är ett samarbete mellan näringslivet och Göteborgs kommun. Skolans rektor Ewa Ekman och gymnasieskolans biträdande rektor Lena Hammersberg berättade om sina gymnasiala och eftergymnasiala utbildningar och hur de jobbar för att kunna möta industrins kompetensbehov.

Alternativt urval

Eleonora Jevrell från gymnasium.se och Beatrice Brettmar från Studentum.se visa den nya informationssidan om alternativt urval som nu finns på Studentum.se. Målet med informationssidan är att samla all information på ett ställe för att tillgängliggöra och underlätta för elever att hitta informationen!

jämställt

I Göteborg återkom Jämställt med sin föreläsning och workshop om normkritik och värdegrunder i skolan!


Ett stort tack till alla studie- och yrkesvägledare som deltagit vid våra träffar - samt till de talare som bidragit med inspirerande föreläsningar.