Vägledarträffen stockholm mars 2018

Vårens Vägledarträff ägde rum i Garnisonens stora Hörsalen. Ett 70-tal studie- och yrkesvägledare från olika skolor bjöds på frukost och tre block med föreläsningar. 

Mia-Lindberg-Vägledarträffen

Mia Lindberg

Mia Lindberg, studie- och karriärvägledare med fil. mag i pedagogik och 30 års erfarenhet av vägledning föreläste på temat ”Vägledning för okända och nyanlända” – en betraktelse kring det vägledande samtalet och berättelsens betydelse i möten med det främmande och okända.


SKF-asa+annika.jpg

SKL - SVeriges kommuner och landsting

Annika Agélii Genlott berättade om den nationella handlingsplan för skolans digitalisering som tas fram av SKL, regeringen och Skolverket. Åsa Bengtsson, från SKLs utbildningssektion, sammanfattade studie- och yrkesvägledningsutredningen och informerade om en aktuell satsning på att motverka könstraditionella studieval.


Hanna-Wendeler-Skanskagymnasiet

hanna wendeler

Så lockar vi tjejer till Teknikprogrammet” – Skanskagymnasiets Hanna Wendeler berättade om skolans och företagets arbete med etikfrågor, värderingar och likabehandling.


generation-z-Vägledarträffen

generation z

”Generation Z – multitaskande, otåliga och källkritiska”gymnasium.se och studentum.se om målgruppen och hur de använder våra plattformar.


Ett stort tack till alla studie- och yrkesvägledare som deltagit vid våra träffar - samt till de talare som bidragit med inspirerande föreläsningar.